Category: Uncategorized

Naziv projekta: "Međunarodna konkurentnost hrvatskog filma"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz: Europski fond za regionalni razvoj.

Zajedno do fondova EU - www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost 4 Film d.o.o.